Interfact Uitzendburo is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendbureaus. Als lid hebben wij een herkenbaar keurmerk dat de kwaliteit waarborgt en de inlenersaansprakelijkheid tot een minimum beperkt. Daarnaast bieden wij de volgende garanties:

  • NEN 4400-1 gecertificeerd
    Opname in het SNA register. SNA gecertificeerde uitzendbureaus bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun administratie op orde is, dat zij op tijd de volledige loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid verrichten. 
  • G-rekening
    Dit is een geblokkeerde rekening, waarvan uitsluitend betalingen aan de fiscus kunnen worden voldaan. De inlener maakt een gespecificeerd deel (belastingen en premies) van het factuurbedrag (ca. 40%) over op de G-rekening van Interfact Uitzendburo. Vanuit de G-Rekening worden de premies sociale verzekeringen en loonbelasting aan de belastingdienst betaald.
  • Verklaring betalingsgedrag van de belastingdienst
    Met deze verklaring bevestigd de belastingdienst dat Interfact Uitzendburo een bestendig betalingsgedrag heeft ten aanzien van de afdracht van premies en belastingen.

Waarom Interfact Uitzendburo?

Ruim 35 een vertrouwde partner

VOG en referentieonderzoek

24 uur bereikbaarheidsdienst