Detacheren

U kiest voor een gedetacheerde flexkracht als u binnen uw organisatie een positie voor langere tijd ingevuld wilt zien. De flexkracht is in dienst bij Interfact Uitzendburo, maar heeft een arbeidsrelatie met u als inlener.

U heeft daardoor meer en directere controle over de inzet van de flexkracht, zoals het overeenkomen van diensttijden en urengarantie.

Interfact Uitzenburo is het detacheringsbureau in de zorg dat u van dienst is in geval u voor een bepaalde periode of voor een tijdelijke vacature personeel zoekt. Interfact Uitzendburo gaat graag met u in gesprek en op zoek naar de juiste kandidaat. Denk bij toepassing van detachering aan:

Detachering kan een goede oplossing zijn voor:

  • Vakantieverlof
  • Zwangerschapverlof
  • Ziekte verlof
  • Seizoensgebonden onderbezetting
  • Projectondersteuning
  • Reorganisatie

Met detacheren is de continuïteit en de kwaliteit van het werk gegarandeerd. Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

3