Missie & Visie Interfact Uitzendburo

Interfact Uitzendburo heeft een duidelijke missie en visie voor de zorg- en welzijnssector. Onderstaand leest u over onze missie & visie.

Missie

Interfact Uitzendburo is al ruim 35 jaar een uitzendburo, met als specialisme de zorg- en welzijnssector. Een uitzendburo van en voor mensen. Dat vraagt om extra aandacht voor het 'bewaken' van de menselijke maat. Interfact Uitzendburo denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Soms betekent dat je de bestaande werkwijze moet loslaten en een creatieve oplossing moet bedenken.

Interfact Uitzendburo moet concurrerend zijn en wordt beoordeeld op onze prestaties. Dat vraagt om ondernemerschap! We laten graag zien wie we zijn en wat we doen. We grijpen nieuwe kansen, durven te investeren en bestuderen de haalbaarheid en het realiteitsgehalte va onze dienstverlening. Interfact Uitzendburo neemt initiatieven voor een samenwerking in het volle besef van onze verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede medewerkers.

Interfact Uitzendburo gaat respectvol om met haar medewerkers en opdrachtgevers. Wij houden rekening met de diversiteit in cultuur en achtergrond van iedereen die met onze organisatie te maken heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk uitgangspunt bij al onze beslissingen, omdat ook bij Interfact Uitzendburo "iedereen telt".

Kort gezegd is de missie van Interfact Uitzendburo; Wij willen de ideale partner zijn voor het leveren van kwalitatief personeel in diverse sectoren, met als specialisme de zorg- en welzijnssector. Deze missie kunnen wij realiseren doordat wij de verbinder zijn tussen gekwalificeerd en betrouwbaar zorgpersoneel en de samenwerkingen met verschillende opdrachtgevers in de regio groot Amsterdam, Almere en 't Gooi.

Visie

Interfact Uitzendburo wil ook graag in de toekomst gegarandeerd zijn van voldoende gekwalificeerd personeel. Daarom investeren wij in 'zorgtalenten' en houden wij rekening met én luister naar de wensen van onze medewerkers en opdrachtgevers.
Interfact Uitzendburo staat voor kwaliteit; we werken met goede kwaliteitssystemen en beproefde protocollen. Kwaliteit betekent ook efficiënt organiseren, communiceren en faciliteren. Interfact Uitzendburo stelt zich ten doel om zowel uitzendkrachten als opdrachtgevers van dienst te zijn met een optimale inzet van de beschikbare deskundigheid, ervaring en kennis.

Met behulp van de kernwaarden 'persoonlijk', 'kwalitatief', 'verbindend' en 'oplossingsgericht' biedt Interfact Uitzendburo haar opdrachtgevers en flexkrachten de juiste service, 24-uur per dag.

Missie en visie