Missie & Visie

Missie & Visie van Interfact Uitzendburo

Interfact heeft een duidelijke visie en missie voor de zorg- en welzijnssector. Onderstaand vindt u onze missie & visie.

Missie

Interfact is al 30 jaar een Uitzendburo, met als specialisme de Zorg- en Welzijnssector. Een Uitzendburo van en voor mensen. Dat vraagt om extra aandacht voor het “bewaken” van de menselijke maat. Wij denken in mogelijkheden …… niet in onmogelijkheden. Soms betekent dat het loslaten van bestaande werkwijzen en het bedenken van creatieve oplossingen.

Wij moeten concurrerend zijn en worden beoordeeld op onze prestaties. Dat vraagt om ondernemerschap! We laten zien wie we zijn en wat we doen; grijpen nieuwe kansen, durven te investeren en bestuderen de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van onze dienstverlening. Interfact neemt initiatieven voor samenwerking in het volle besef van onze verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede medewerkers.

Interfact gaat respectvol om met haar medewerkers en opdrachtgevers. Wij houden rekening met de diversiteit in cultuur en achtergrond van iedereen die met onze organisatie te maken heeft. Maatschappelijk, verantwoord ondernemen is een belangrijk uitgangspunt bij al onze beslissingen, omdat ook bij Interfact ……“iedereen telt“..

Kort gezegd is de missie van Interfact Uitzendburo;
‘De ideale partner zijn voor het leveren van kwalitatief personeel in diverse sectoren, met als specialisme de Zorg- en Welzijnssector.

Visie

Wij willen ook in de toekomst gegarandeerd zijn van voldoende, gekwalificeerd personeel. Daarom investeren wij in “talenten” en houden rekening met de wensen van onze medewerkers en opdrachtgevers.

Interfact staat voor kwaliteit; we werken met goede kwaliteitssystemen en beproefde protocollen. We sluiten aan bij de vraag van onze klanten.
Kwaliteit betekent ook efficiënt organiseren, communiceren en faciliteren. Interfact stelt zich ten doel om zowel medewerkers als klanten van dienst te zijn met een optimale inzet van de beschikbare deskundigheid, ervaring en kennis.

Met behulp van de kernwaarden ‘persoonlijk’, ‘kwalitatief’, en ‘oplossingsgericht’ biedt Interfact Uitzendburo haar klanten de beste service, 24/7!

Kunt u zich vinden in de missie en visie van Interfact Uitzendburo? Graag komen wij met u in contact om een mogelijke samenwerking te bespreken.

Neem contact met ons op!