Persoonlijke gegevens  Legitimatiebewijs  Opleiding

  Werkhistorie

  U bent verplicht om uw werkhistorie van de laatste 26 weken (6 maanden) met ons te delen in verband met opvolgend werkgeverschap.
  Diensten  Overig  Om in de zorg te kunnen werken is het verplicht om in bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG moet specifiek gericht zijn op screeningsprofiel Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. De geldigheid van de Verklaring Omtrent Gedrag is 3 jaar.  Na jouw inschrijving vragen wij je VOG aan en jij dient deze aanvraag binnen 48 uur middels je DigiD af te ronden en zelf te betalen (+/- €33,85). Na 75 gewerkte uren vergoeden wij je VOG mits je het betaalbewijs hebt bewaard. Je dient zelf het aantal uren bij te houden.


  In verband met de vergewisplicht én arbeidsverleden is het vereist om uw bijgewerkte CV toe te voegen aan de inschrijving. Uw cv moet volledig en naar waarheid ingevuld zijn.  Aangezien er tegenwoordig steeds meer digitaal wordt gedaan, krijgen wij zo nu en dan het verzoek om gegevens van onze flexkrachten te delen zodat er een account kan worden aangemaakt om cliëntgegevens in te kunnen zien en/of digitaal te kunnen rapporteren. De gegevens waar om gevraagd wordt zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, functie, mobielnummer en e-mailadres.  Protocol infectieziekten

  Sinds de komst van het coronavirus ziet onze samenleving er opeens anders uit, zowel zakelijk als privé. Interfact Uitzendburo brengt iedere flex-medewerker op de hoogte van de algemene richtlijnen ter preventie van infectieziekten binnen de gezondheidszorg zoals deze worden gehanteerd Door de GG&GD Amsterdam en het RIVM.

  Zo nu en dan krijgen wij nog steeds meldingen dat er geconstateerd wordt dat cliënten positief testen op corona. Waar eenieder in het begin van de pandemie nog heel voorzichtig was (en begrijpelijk) is corona nu onderdeel geworden van onze samenleving.

  Wanneer je een contactberoep uitvoert, zoals het werken in de zorg, kom je in nauw contact met collega’s en cliënten. Wij kunnen helaas geen rekening houden met jouw voorkeuren om je niet in te zetten op afdelingen waar cliënten verblijven die positief testen of waarvan verdacht wordt dat zij besmet zijn met het corona virus.

  Wij hebben afspraken met alle opdrachtgevers dat er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met het inzetten van flexkrachten op afdelingen/woningen waar corona verdenkingen zijn of al zijn vastgesteld. Dit geldt ook voor andere infectieziekten zoals bijvoorbeeld het NORO-virus en MRSA.

  Onderstaande richtlijnen zijn door de GG&GD en het RIVM uitgegeven en zullen door de opdrachtgever beschikbaar gesteld moeten worden;

  • Beschermende kleding zoals een schort, mond/neusmasker, spatbril, haarnetje

  De beschermende kleding dient aangetrokken te worden voordat je de kamer/afdeling betreedt.

  Daarnaast is het van belang dat je geen hand en polssieraden draagt en dat je regelmatig je handen desinfecteert met handalcohol. Verder volg je de richtlijnen, in alle redelijkheid, die door de opdrachtgever voor aanvang van de dienst aan je zijn uitgelegd.