Veelgestelde vragen

voor en door onze flexkrachten

Waar kunnen wij je mee helpen?

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden om onze samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Staat jouw vraag er niet tussen en/of wil je ergens meer informatie over, kun je ons contacten.

samenwerken

Hoe kom ik aan het werk?

Dat is niet verplicht. Ook als je geen beschikbaarheid opgeeft word je gebeld als er openstaande diensten zijn. Alleen de flexkrachten die wel hun beschikbaarheid opgeven zullen eerder gebeld worden dan flexkrachten die dit niet hebben gedaan. Beschikbaarheid kun je telefonisch doorgeven via 020-6624700, per WhatsApp 0682344347 of per e-mail info@interfact.nl.

Ook kun je via onze app CHECKS werkvragen indienen voor diensten waar jij compentent voor bent. Dat wil zeggen dat jij alleen de diensten ziet waar jij ingezet kan, mag en wil worden. Hierbij wordt rekening gehouden met diensttijden, zorginstellingen en gevraagde functies.

De zorg gaat dag en nacht door. Opdrachtgevers kunnen hun openstaande diensten op ieder moment bij ons uitzetten. Je kunt dus vlak voor aanvang van de dienst door ons gebeld worden. Bij ad-hoc aanvragen zijn aanvangstijden bespreekbaar.
Het doorgeven of aanpassen van je beschikbaarheid is heel eenvoudig. Je belt 020-6624700 en krijgt een van onze intercedenten aan de telefoon. Zij hebben een overzicht van de door jou opgegeven beschikbare dagen/uren die je telefonisch kunt laten aanpassen. Wie weet hebben ze nog wel een paar leuke diensten voor je. Het doorgeven van je beschikbaarheid mag ook via WhatsApp (0682344347) of e-mail (info@interfact.nl)

Voor het werk

Als je met een van de intercedenten telefonisch een dienst hebt afgesproken, maar nog geen elektronische bevestiging (per whatsapp en/of e-mail) gehad, bel dan nogmaals met Interfact Uitzendburo om kort te sluiten of de dienst gewerkt moet worden of dat de dienst is vervallen.
Je gaat bij het aannemen van de dienst een werkverplichting aan. Het kan natuurlijk voorkomen dat je bent verhinderd, maar zoals je weet is deskundig personeel binnen de zorg schaars. Een opdrachtgever gaat ervan uit dat zodra de dienst opgevuld is, jij komt werken. Zonder jou krijgen de bewoners/cliënten niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Ook moeten jouw collega's door jouw afwezigheid een stap harder lopen. Check daarom vooraf goed of je de voorgestelde dienst daadwerkelijk kunt werken. Wees verstandig en voorkom een no show. Dat betekent dat je zonder goede reden niet komt opdagen voor een geplande dienst. Dat is schadelijk voor jou reputatie als uitzendkracht en voor Interfact Uitzendburo als bemiddelaar. Wanneer dit vaker voorkomt, kan het er zelfs toe leiden dat een opdrachtgever jou niet meer wil inzetten en dat Interfact Uitzendburo de samenwerking met jou kan beëindigen.
Jazeker, afwisseling maakt het werken via Interfact Uitzendburo nog leuker en leerzamer. Aan de andere kant mag je maar via één werkgever (uitzendbureau) bij een opdrachtgever aan het werk mag. hoe dat werkt, lees je in het antwoord op de volgende vraag.
Nee, dat is in geval van opvolgend werkgeverschap niet mogelijk. Wanneer je via één uitzendburo bij een opdrachtgever hebt gewerkt kun je pas na 26 niet gewerkte weken bij deze opdrachtgever weer worden ingezet. De opdrachtgever is hierin de overkoepelende organisatie waarbij een locatie/instelling is aangesloten. Alle locaties die onder deze opdrachtgever vallen zijn dan voor jou uitgesloten.
Interfact Uitzendburo is jouw werkgever en met Interfact Uitzendburo heb je ook een arbeidsovereenkomst. Wij betalen ook je salaris. De opdrachtgever van Interfact Uitzendburo is je leidinggevende die verantwoordelijk is oor jouw welzijn op de werkvloer. Jij voert de instructies uit van de opdrachtgever.
In de dienstbevestiging die je per e-mail van ons hebt ontvangen staat het telefoonnummer van de instelling. Je belt zelf naar de instelling om door te geven dat je later bent. Ook geef je door wat je verwachte aankomsttijd is. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de instelling (je collega's). Zodra je de instelling hebt gesproken bel je ook met Interfact Uitzendburo. Mocht je geen contact kunnen krijgen met de instelling bel je toch met Interfact Uitzendburo.
In jou de dienstbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen vind je het adres van de locatie waar je bent ingepland. Via websites en apps zoals 9292.nl en google maps kun je vanaf je huisadres naar de locatie zien welke reismogelijkheden er zijn. Check kort voor vertrek de actuele tijden en vertrek ruim van tevoren.
Wanneer een opdrachtgever een reeds afgesproken dienst laat vervallen, vinden wij dat net als jij erg vervelend. Maar het staat de opdrachtgever vrij om reeds afgesproken en schriftelijk/elektronisch bevestigde diensten in te trekken. De termijn tot wanneer de opdrachtgever dit zonder gevolgen kan doen, is met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 gewijzigd. Sinds 1 januari 2020 geldt; als de werkgever door omstandigheden de schriftelijke / elektronische oproep wil intrekken dan moet hij dat uiterlijk 4 kalenderdagen van te voren doen, zonder dat dit consequenties heeft. Het intrekken moet schriftelijk (per e-mail) of elektronisch. Als de werkgever niet op tijd de oproep kan intrekken dan moet hij de werknemer de afgesproken uren vergoeden. Voorbeeld, op dinsdag neemt de flexkracht een dienst aan om zaterdag te werken van 08.00-13.00uur en de flexkracht krijgt hier ook op dinsdag een dienstbevestiging van. Dan op donderdag mailt de opdrachtgever dat de dienst toch niet nodig blijkt te zijn. Het afzeggen van de dienst is binnen 4 kalenderdagen, dus de werknemer behoudt recht op loon. Dan blijkt op vrijdag dat de werkgever toch een flexkracht op zaterdag van 08.00-13.00uur nodig heeft en vraagt of jij alsnog de dienst wil werken. Je bent nu verplicht om gehoor te geven aan de oproep, doe je dat niet, dan is ook het recht op uitbetaling van de dienst vervallen.
Zie het antwoord op bovenstaande vraag. De termijn tot wanneer de opdrachtgever dit zonder gevolgen kan doen, is met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 gewijzigd. Sinds 1 januari 2020 geldt; als de werkgever door omstandigheden de schriftelijke / elektronische oproep wil wijzigen dan moet hij dat uiterlijk 4 kalenderdagen van te voren doen, zonder dat dit consequenties heeft. Het wijzigen moet schriftelijk (per e-mail) of elektronisch. Als de werkgever niet op tijd de oproep kan wijzigen dan moet hij de werknemer de afgesproken uren vergoeden. Voorbeeld, op dinsdag neemt de flexkracht een dienst aan om zaterdag te werken van 08.00-13.00uur en de flexkracht krijgt hier ook op dinsdag een dienstbevestiging van. Dan op donderdag mailt de opdrachtgever dat de dienst tot 12:00 uur gewerkt moet worden. Het wijzigen van de dienst is binnen 4 kalenderdagen, dus de werknemer behoudt recht op loon van de oorspronkelijk aangevraagde en bevestigde dienst, dus van 08.00-13.00 uur.

Zeker als je voor het eerste op een locatie/afdeling gaat werken is het belangrijk om vooraf goed voorbereid aan het werk te gaan.

 • Lees in je dienstbevestiging vooraf op welke afdeling je bent ingepland, wat je werktijden zijn en of er aanvullende informatie in de bevestiging staat.
 • Wees ruim op tijd aanwezig. De tijd van je dienst vind je terug in de schriftelijk/elektronisch bevestigde dienst. Dit is de tijd dat je begint met werken en niet de tijd dat je aariveert bij de instelling.
 • Wees proactief. Een nieuwe instelling/locatie kan even wennen zijn. Wees niet afwachtend, er is altijd genoeg te doen.
 • Laat een goede indruk achter. Vraag na afloop of men tevreden was met jouw inzet en vraag of ze je in overleg met jou met willen doorplannen op vervolgdiensten.

Na het werk

Interfact Uitzendburo doet er alles aan om jou op een zo'n goed mogelijke manier te informeren. Maar het kan voorkomen dat jij bijvoorbeeld tijdens je dienst geen mogelijkheid heb gehad tot het nemen van pauze, terwijl dit wel in je dienstbevestiging stond. Of dat je op een andere afdeling komt te werken dan dat in je dienstbevestiging stond. In alle gevallen geldt: Indien je gewerkte dienst anders is geweest dan in je dienstbevestiging staat, dien je dit direct na afloop van je dienst per e-mail/whatsapp door te geven aan Interfact Uitzendburo. Wij zullen dit dan verifiëren met de opdrachtgever en jouw dienst op de juiste manier te verwerken.
Nee, bij Interfact Uitzendburo werken wij niet meer met werkbriefjes. Wij gaan ervan uit dat zonder tegenbericht van de uitzendkracht de afgesproken dienst is gewerkt zoals digitaal is overeengekomen (dienstbevestiging). Met deze gegevens verwerken wij wekelijks automatisch je gewerkte uren tot een salarisbetaling. Ook wordt je reiskostenvergoeding (indien van toepassing) automatisch berekenden en met je salaris uitbetaald. Heb je langer of korter gewerkt, geen / wel pauze gehad of op een andere afdeling gewerkt? Geef dit direct na afloop van je dienst (per e-mail of WhatsApp) door aan Interfact Uitzendburo. Wij zullen dit dan verifiëren met de opdrachtgever en jouw gewerkten dienst(en) op de juist manier verwerken.
Als flexkracht van Interfact Uitzendburo mag je onbeperkt diensten voor een opdrachtgever werken. Het maakt dus niet uit hoeveel uren of diensten je ergens werkt.
Alle geaccordeerde uren diensten worden op dinsdag verwerkt en uitbetaald. Afhankelijk van je bank is je salaris dan op dinsdag of op woensdag bijgeschreven op jouw rekening. In verband met feestdagen kan het zijn dat Interfact Uitzendburo jouw salaris een dag eerder of later uitbetaald. In dit geval wordt je hier over geïnformeerd.
Als er onduidelijkheden zijn met betrekking tot je salaris, kun je telefonisch contact opnemen met Interfact Uitzendburo (020-6624700). Vragen over je salaris worden NIET via WhatsApp besproken.
Geef per per e-mail/WhatsApp aan Interfact Uitzendburo door dat er geen mogelijk was tot pauze nemen én vermeld daarbij ook de naam van het ANW-Hoofd/leidinggevende met wie je dit hebt besproken. Interfact Uitzendburo neemt dit op met de opdrachtgever en regelt dat de dienst op de juiste manier wordt verwerkt.

Wat fijn dat jij in positieve zin bent opgevallen bij de opdrachtgever. Uiteraard is het mogelijk dat jullie onderling diensten afspreken en zelfs prettig, want dit zorgt voor continuïteit voor jou, je collega's, maar vooral voor de cliënten/bewoners.

Om overzicht te bewaren en om jouw gewerkte diensten met bijbehorend salaris te kunnen verwerken en uitbetalen moet jij ons hierover op de hoogte brengen. Al zegt de opdrachtgever dat zij het gaan regelen, ook jij moet Interfact Uitzendburo op de hoogte brengen. Belangrijk is dat jij de volgende informatie aan ons doorgeeft:

 • Voor- en achternaam + functie van de collega met wie jij diensten hebt afgesproken.
 • Datum en tijdstippen van de afgesproken diensten
 • Locatie en afdeling van de diensten

Zodra jij ons hebt voorzien van bovenstaande informatie, kunnen wij dit verifiëren met de opdrachtgever en de afgesproken diensten aan jou bevestigen.

Interfact Uitzendburo is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Voordat je in dienst mag bij een opdrachtgever moet eerst worden uitgezocht hoeveel uren jij via Interfact Uitzendburo bij hun hebt gewerkt. Voor een kosteloze overname moet een flexkracht 1040 uur voor de opdrachtgever hebben gewerkt. Wanneer jij in dienst bent gegaan bij een opdrachtgever zonder Interfact Uitzendburo hier over te informeren kan het zijn dat de opdrachtgever achteraf alsnog een factuur ontvangt over de niet gewerkte uren.

Arbeidscontract

Interfact Uitzendburo bewaart tot 7 jaar na de laatst gewerkte dienst het dossier van de flexkracht. Indien gewenst kan je faseovereenkomst per e-mail of per post naar je verstuurd worden.

Interfact Uitzendburo is een kwalitatief hoogwaardige uitzendonderneming voor zorgprofessionals die een goede werkgever voor haar medewerkers wil zijn en die haar opdrachtgevers optimaal van dienst wil zijn. Interfact Uitzendburo is als lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) gebonden aan de Gedragsregels voor uitzendondernemingen en Interfact Uitzendburo houdt zich ook aan de normen en regels zoals vastgelegd in de ABU gedragsregels.

In het kader van goed werkgeverschap, wil Interfact een prettige en veilige werksfeer borgen voor haar uitzendkrachten. Om tot een productieve, veilige en fijne werkomgeving te kunnen komen, is de houding en het handelen van de medewerkers op de werkvloer onder andere van groot belang.

Om die reden heeft Interfact Uitzendburo een aantal gedragsregels opgesteld waaraan haar medewerkers zich moeten houden. Veel van onderstaande regels zijn vanzelfsprekend, toch vinden wij het van belang om ze vast te leggen. Tijdens je inschrijving heb je deze regels gehad en ondertekend en zijn hier nogmaals terug te lezen.

 • Tijdens je werk ga je respectvol met elkaar om. Het wordt van je verwacht dat je vriendelijk bent, dat je anderen in hun waarde laat en dat je beleefd bent.
 • Lees vooraf je dienstbevestiging goed door en zorg dat je altijd 5 minuten voor aanvang aanwezig bent. 
 • Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die wordt verkregen tijdens het werk en een ieders grenzen die te worden gerespecteerd. De privacyvan de zorgbehoevenden dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Vertrouwelijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de daarvoor geldende regels en het beleid van de opdrachtgver, zodat de privacy van alle betrokkenen wordt geborgd. Maak nooit foto's van cliënten, familie van cliënten en/of collega's.
 • Agressie, (seksuele) intinidatie, (verbaal) geweld, pesten en ander ongewenst gedrag - op welk niveau dan ook - wordt niet geaccepteerd.
 • Onderscheid in welke vorm dan ook op grond van bijvoorbeeld afkomst, geloof, geslacht, leeftijd en seksuele geaardheid is ongeoorloofd.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken en/of drugs (verdovende middelen) is tijdens werktijd verboden. Dit geldt ook voor het verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs bij aanvang van je werk. Het is ook verboden om alcoholische drank en/of drugs (verdovende middelen) bij je te hebben tijdens je werk.
 • Roken is alleen toegestaan na overleg met je leidinggevende op de daarvoor aangewezen plaatsen en tijdens de momenten dat daar toestemming voor is gegeven.
 • Privézaken worden niet tijdens werktijd geregeld. Als zich een privésituatie voordoet die meer aandacht vraagt, dan dient dit vóóraf te worden afgestemd met de leidinggevende.
 • De werktijden worden door de opdrachtgever vastgesteld en je bent verplicht om je aan de werktijden te houden. Overleg van te voren met je leidinggevende over pauze nemen en wanneer er gegeten en gedronken mag/kan worden.
 • Het is van belang om er goed verzorg uit te zien. Zorg daarom voor een goede persoonlijke hygiëne, geen overdadige sieraden en verzorgde handen en nagels. Indien je make-up draagt, doe dit dan bescheiden. Zichtbare piercings en tatoeages zijn niet toegestaan. Lang haar draag je opgestoken in een knot of vlecht. 
 • Je dient verzorgde, schone en representatieve kleding te dragen die past bij de functie die je vervult. Geen blote schouders, -voeten, of blote buik en geen korte rokken. Wanneer het bij jouw functie hoort, kan het zijn dat je bedrijfskleding in bruikleen krijgt. In dat geval dien je deze kleding te allen tijde te dragen tijdens werkuren.
 • Probeer in geval van een meningsverschil of een conflict op de werkvloer er in eerste instantie samen uit te komen door een gesprek met elkaar aan te gaan, waarin iedereen zijn zienswijze naar voren kan brengen. Lost dit de kwestie niet op, meld de onenigheid dan aan je leidinggevende/teammanager en probeer met alle betrokkenen naar een oplossing te zoeken. Toon altijd respect, luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten.
 • Gebruik van mobiele telefoons voor privédoeleinden is niet toegestaan onder werktijd.
 • Indien je een klacht hebt naar aanleiding van de werkzaamheden, of als je anderszins iets met ons wil delen in het kader van je uitzending, dan kan je dat altijd bij ons melden. Wij zullen ervoor zorgen dat jouw klacht/opmerking/ervaring vertrouwelijk en naar behoren wordt behandeld en - voor zover mogelijk - naar tevredenheid wordt afgehandeld. Wij achten het van groot belang dat onze medewerkers tevreden zijn over hun werkzaanheden en dat zij in een veilige en prettige omgeving werkzaam zijn.

Interfact Uitzendburo is aangesloten bij de ABU, de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. De ABU CAO maakt gebruik van een fasensysteem om je rechtspositie uit te drukken. De fase waarin je contract zit, is afhankelijk van het aantal weken waarin jij voor Interfact Uitzendburo hebt gewerkt. 

Sinds 1 januari 2022 zijn er een aantal wijzigingen.

Fase A is verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. Wel geldt er voor 2022 nog een overgangsrecht. Dit recht is voor uitzendkrachten die voor 1 januari 2022 zijn gestart met werken. Zij blijven in 2022 onder de oude fasetelling vallen.

Fase B is verkort van 4 jaar naar 3 jaar, er mogen nog wel 6 detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen worden. Wel geldt er voor 2022 nog een overgangsrecht. Dit recht is voor uitzendkrachten die voor 1 januari 2022 zijn gestart met werken. Zij blijven in 2022 onder de oude fasetelling vallen.

Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen van verschillende duur:

·         Fase A; 52 gewerkte weken 

·         Fase B; maximaal 6 contracten binnen 3 jaar

·         Fase C; Onbepaalde tijd

Fase A
Je zit in fase A zolang je minder dan 52 weken voor Interfact Uitzenburo hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt, telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uur dat je daarbij werkt is niet van belang. Je mag in deze fase een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt. Als je een week niet werkt, telt deze week niet mee in de opbouw van fase a.

Wanneer je 26 aaneengesloten weken NIET hebt gewerkt voor Interfact Uitzendburo, begint de telling van de 52 weken opnieuw. Als de onderbreking 25 weken of minder is, blijft de opbouw van het aantal gewerkte weken staan.

Fase B begint als je aansluitend of binnen 26 weken na voltooiing van fase A wordt uitgezonden.

Tijdens fase B krijg je telkens een tijdelijk contract. Interfact Uitzendburo mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren. We kunnen maximaal 6 tijdelijke contracten overeenkomen binnen 3 jaar. Zit er tussen de overeenkomsten in fase B een onderbreking van 25 weken of minder, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. 

Wanneer je minimaal 26 weken niet werkt voor Interfact Uitzendburo en je wil daarna toch weer werken, begin je met een herstart in fase A, week 1.

Fase C begint als je aansluitend na voltooiing van fase B blijft werken of als je binnen 26 weken na voltooiing van fase B opnieuw wordt uitgezonden door Interfact Uitzendburo. Flexkrachten in fase C hebben een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op; wanneer je als flexkracht de aow-gerechtigde leeftijd bereikt, eidigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. 

Als je als flexkracht werkzaam bent in fase A en de aow-gerechtigde leeftijd bereikt, maar binnen 6 maanden (26 weken) opnieuw een uitzendovereenkomst (nieuwe dienst) aangaat met Interfact Uitzendburo loopt de telling van gewerkte weken door.

Als je als flexkracht werkzaam bent in fase B en de aow-gerechtigde leeftijd bereikt, maar binnen 6 maanden (26 weken) opnieuw een uitzendovereenkomst (nieuwe dienst) aangaat met Interfact Uitzendburo start de flexkracht opnieuw met herstart fase B. De reeds opgebouwde overeenkomsten in fase B tellen nu niet meer mee en er mogen opnieuw 6 overeenkomsten binnen 4 jaar worden overeengekomen.

Als je als flexkracht werkzaam bent in fase C en de aow-gerechtigde leeftijd bereikt, maar binnen 6 maanden (26 weken) opnieuw een uitzendovereenkomst (nieuwe dienst) aangaat met Interfact Uitzendburo begint de flexkracht met herstart fase B. Alle opgebouwde overeenkomsten in fase B tellen niet meer mee en er mogen opnieuw 6 overeenkomsten binnen 4 jaar worden overeengekomen.

Loonheffingen

Loonheffingskorting is een korting op de belasting en premies volksverzekeringen. De werkgever of het UWV houdt deze belasting en premies voor de werknemer in. Als de werkgever deze loonheffingskorting toepast, dan betaalt de werknemer dus minder belasting en premies volksverzekeringen.

De werknemer geeft bij de werkgever aan of deze wel of geen rekening dient te houden met de loonheffingskortingen. Dit moet worden gedaan op een apart formulier. Dit formulier is te vinden bij de belastingdienst en is afhankelijk van van jouw situatie.
Het formulier krijg je van Interfact Uitzendburo tijdens je inschrijving, maar is eventueel ook op de website van de belastingdienst te vinden.

De loonheffingskorting mag de werknemer maar één keer laten toepassen. Als je twee keer loon (of uitkering) ontvangt, is het meestal verstandig de loonheffingskortingen te laten toepassen op het hoogste bedrag.

Nee, het aantal banen of werkgevers dat je hebt is niet relevant voor het bepalen van de belasting die je moet betalen. Voor de berekening van de belasting die je moet betalen, kijkt de belastingdienst naar de hoogte van je totale (jaar)inkomen. Wel kan het zo zijn dat bij meerdere banen je werkgevers in eerste instantie te weinig belasting over je loon betalen. Je moet dan achteraf misschien belasting bijbetalen. Als je werkt heb je namelijk korting op de belasting. Dit heet loonheffingskorting. Één van je werkgevers mag die korting toepassen, zodat jij meer loon krijgt. Maar als meerdere werkgevers die korting voor jou toepassen, dragen zij op dat moment te weinig belasting af. Want je hebt maar één keer recht op loonheffingskorting. Maar ook dan geldt, dat je niet meer belasting betaalt dan je initieel betaald zou hebben als je werkgevers direct de juiste afdracht hadden gedaan.
Interfact Uitzendburo houdt rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing en krijg je meer loon uitbetaald. Werk je ook bij een andere werkgever of heb je naast je overeenkomst bij Interfact Uitzendburo ook een uitkering? Vraag dan bij één van je werkgevers de loonheffingskorting aan. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting. Je moet dan waarschijnlijk achteraf belasting bijbetalen. Wij adviseren je loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever waar je het meeste werkt, dan wel waar je het meest verdient.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Als er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot je salaris, kun je telefonisch contact opnemen met Interfact Uitzendburo op 020-6624700. Vragen over je salaris gaat niet via WhatsApp.

Alle gewerkte diensten van maandag t/m zondag worden op maandagochtend voor akkoord opgevraagd bij de opdrachtgever. Belangrijk is dus dat álle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de uitbetaling voor maandagochtend door ons zijn ontvangen. Alle geaccordeerde diensten worden op dinsdag verwerkt én uitbetaald. Afhankelijk van je bank, is je salaris dezelfde dag of de volgende werkdag op je rekening bijgeschreven. In verband met feestdagen kan het zijn dat Interfact Uitzendburo het salaris één dag eerder of één dag later verwerkt. In dit geval wordt je hier over geïnformeerd.
Er zijn verschillende momenten waarop je een salarisverhoging ontvangt. Tijdens de cao-verhogingen, de jaarlijkse periodieke verhoging en zodra een relevant diploma of certificaat hebt behaald. Jaarlijks worden al de uurlonen aangepast en automatisch verhoogt met één periodiek tot maximaal de hoogste periodiek in de salarisschaal van de betreffende inleners cao. Op moment van inschrijving wordt je, afhankelijk van de functie waarin je gaat werken, ingeschaald met hetzelfde uurloon als bij je vaste werkgever of bij de werkgever waar je voor het laatst werkzaam bent geweest. Indien je tijdens je dienstverband bij Interfact Uitzendburo via een andere werkgever een hoger uurloon ontvangt, ontvangen wij graag je loonstrook, zodat wij ook dit uurloon kunnen toepassen.

Protocollen

Om besmetting onder onze flexkrachten en andere zorgmedewerkers - en daarmee een verdere verspreiding van het virus - te voorkomen, is dit protocol opgesteld.

Volg het laatste nieuws over het virus op de website van het RIVM

Besmette cliënten

Besmette cliënten worden geïsoleerd en in veel gevallen verzorgd door het vaste personeel. Het kan echter voorkomen dat jij wordt ingezet bij besmette cliënten. Volg in dat geval zorgvuldig de instructies van de opdrachtgever op, zodat je veilig aan het werk kan. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn producen die er op gericht zijn om jou als medewerker beschermen om het risico op (blijvend) letsel te verminderen. Onder de PBM vallen onder andere handschoenen, beschermende kleding, mondneusmasker, ademhanlingsmasker en beschermende bril.

Afhankelijk van de opdrachtgever waar jij komt te werken loop je tijdens je werkzaamheden het risico dat je huid, handen, kleiding en/of slijmvliezen in contact komen met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen en niet-intacte huid van de cliënt, waardoor er kans op overdracht van micro-organismen bestaat.

Het is daarom belangrijk dat je juist dan de PBM draagt om jezelf, maar ook om de cliënt te beschermen. De opdrachtgever is wettelijk verplicht om jou de benodigde PBM kosteloos ter beschikking te stellen.

Zorg dat je bij aankomst op je dienst overlegt met de collega('s) welke PBM er aanwezig zijn en welke jij kan/moet gebruiken. Blijf hierbij correct, rustig en professioneel.

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor de meeste, gangbare antibiotica. Daardoor is MRSA moeilijk te bestrijden.

Gedrag en verspreiding van de bacterie komen overeen met de gewone huidbacterie Staphylococcus Aureus die bij veel mensen voorkomt. Besmetting met MRSA is vooral gevaarlijk voor mensen met een ernstig verminderde weerstand. Voor zorginstellingen, ziekenhuizen en verpleeghuizen vormt de bacterie dus een grote bedreiging.

In de gezondheidszorg komen eens in de zoveel tijd infectieziekten voor. Bij het uitbreken van infectieziekten, zoals bijvoorbeeld MRSA is het van belang dat verdere verspreiding wordt voorkomen.

Stel je altijd op de hoogte van de geldende protocollen van de opdrachtgever/afdeling waar je gaat werken.
 • Beschermende kleding is verplicht:
  1. Tijdens de verzoging van de bewoner (wassen, tillen, kussens opschudden)
  2. Tijdens het schoonmaken van de kamer
  3. Tijdens het opmaken en afhalen van het bed
 • Beschermende kleding aantrekken vóór het binnengaan van de kamer:
  1. Disposable schort met lange mouwen
  2. Handschoenen
  3. Mond/neusmasker met neusklem
  4. Muts is niet nodig. Indien er een hoofddoek wordt gedragen, dient deze dagelijks te worden verschoond.
 • Draag geen hand- en polssieraden
 • Personeel met psoriasis of chronisch eczeem verzorgt geen besmette bewoners
 • Doorloop na de verzorging de volgende stappen, in onderstaande volgorde:
  1. Trek de handschoenen uit
  2. Was direct de handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol uit een pompje
  3. Trek daarna het schort uit
  4. Doe als laatste het mondneusmasker af (houd hierbij alleen de zijkant vast)
  5. Deponeer het schort, de handschoenen en het neusmondmasker in een afvalemmer/-zak
  6. Was nogmaals de handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol uit een pompje.
  7. Indien je positief bent getest op MRSA laat ons dat dan ook weten. Er is een verschil tussen besmet te zijn en drager te zijn van het virus.
 • Voor het afvoeren van afval. wasgoed, serviesgoed of reiniging van gebruikte po en waskommen; raadpleeg de uitgebreide instructies MRSA in het dossier van de bewoner

Als je positief getest bent op MRSA, krijg je een wasgel (hibiscrub) en voor de plaats waar de besmetting is, krijg je een antivirus crème. Daarna wordt je opnieuw getest of de MRSA is verdwenen.

Het Norovirus is een zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Het is een ontsteking van het slijmvlies van het maagdarmkanaal. De ziekte begint met braken en diarree ongeveer 15 tot 48 uur nadat men het virus heeft gekregen. Het braken begint plotseling en is heftig. Men spreek wel van projectielbraken. Ook ontstaat er buikpijn en buikkramp, Misselijkheid, koorts en hoofdpijn komen vaak voor. Toch is het ook mogelijk dat men het virus bij zich draagt zonder ziek te worden.

Omdat het virus zo besmettelijk is, moet je strenge hygiënemaatregelen in acht nemen in de nabijheid van een bewoner/cliënt met het virus. Tegen besmetting met het norovirus zijn geen medicijnen. Ook medicijnen ter voorkoming van het virus zijn er nog niet.

Flexkrachten die hebben gewerkt op een afdeling waar NORO heerst mogen 48 uur niet op een andere afdeling of in een andere instelling worden ingezet om zeker te zijn dat zij niet besmet zijn geraakt met het virus en het verder kunnen verspreiden; let hierop wanneer je een dienst aanneemt!

Na het toiletbezoek of na contact met een patiënt met diarree of braaksel dienen de handen grondig gewassen te worden met zeep.

 • Laat de zieke (besmette) tot drie dagen, nadat men klachtenvrij is GEEN voedsel bereiden voor anderen.
 • Was de handen zeer goed met zeep na toiletgebruik, voor de bereiding van voedsel, voor het eten en zeker na het opruimen van diarree en/of braaksel.
 • Gebruik papieren handdoeken na het handen wassen.
 • Zieken dienen een apart toilet te gebruiken tot vier dagen na het klachten vrij zijn.
 • Maak dagelijks het toilet schoon met bleekwater
 • Maak de deurknop, kraanknop, spoelknop van het toilet en de lichtschakelaars schoon
 • Vuile was dienst apart te worden gewassen in de wasmachine op een zo hoog mogelijke temperatuur. Kookwas 90 graden of 2 maal op 60 graden. Bij de laatste was dient na het drogen van het wasgoed/beddengoed te worden gestreken op een zo hoog mogelijke temperatuur.

Voor alle infectieziekten geldt dat de flexkracht zich moet houden aan het protocol dat geldt binnen de instelling. Over het algemeen zal een instelling zoveel mogelijk proberen om flexkrachten buiten de units te houden waar de besmetting is.

Onregelmatigheidstoeslag

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag op je brutoloon die je ontvangt wanneer je een dienst werkt buiten de gangbare werkdagen en kantoor(tijden). Je ontvangt dus een hoger brutoloon als je diensten werkt tijdens onregelmatige uren. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je werkt op zaterdag, zon- en feestdagen of als je avond- en/of nachtdiensten werkt. Ook wanneer je in de vroege ochtend werkt wordt dit gezien als onregelmatige werktijd. Door de ORT is het werken op onregelmatige tijden financieel aantrekkelijk.
In de zorg- en welzijnssector gaat het werk 24-uur per dag door en hierdoor kan het dus voorkomen dat je een keer een dienst werkt waarbij je ORT ontvangt.
Als flexkracht van Interfact Uitzendburo hoef je hiervoor geen extra handelingen uit te voeren, de ORT wordt namelijk automatisch berekend en conform de CAO waarin je hebt gewerkt uitbetaald.

In de zorg wordt de ORT toegekend in de vorm van een verhoging van je brutoloon met een bepaald percentage. De hoogte van dit percentage en de werkdagen en werktijden waarop je deze ontvangt verschilt per CAO.
Voor de CAO VVT is dit als volgt:

 • Maandag t/m vrijdag van 00:00-06:00 uur - 144%
 • Maandag t/m vrijdag van 06:00-07:00 uur - 122%
 • Maandag t/m vrijdag van 07:00-20:00 uur - 100%
 • Maandag t/m vrijdag van 20:00-22:00 uur - 122%
 • Maandag t/m vrijdag van 22:00-23:59 uur - 144%
 • Zaterdag van 00:00-06:00 uur - 149%
 • Zaterdag van 06:00-08:00 uur - 138%
 • Zaterdag van 08:00-12:00 uur - 100%
 • Zaterdag van 12:00-20:00 uur - 138%
 • Zaterdag van 20:00-23:59 uur - 149%
 • Zondag van 00:00-23:59 uur - 160%
 • Feestdag van 00:00-23:59 uur - 160%
 • Feestavond van 18:00-23:59 uur - 160%

Binnen de CAO-VVT geldt wel een maximum ORT. Voor alle flexkrachten die ingeschaald zijn met inpassingnummer 21 of hoger, geldt dat zij de ORT toeslag krijgen die hoort bij inpassingsnummer 20 (de maximale ORT). De normale uren (100% uren) worden wel uitbetaald met het bruto uurloon waarop je bent ingeschaald.

In de zorg wordt de ORT toegekend in de vorm van een verhoging van je brutoloon met een bepaald percentage. De hoogte van dit percentage en de werkdagen en werktijden waarop je deze ontvangt verschilt per CAO.
Voor de CAO GZ is dit als volgt:

 • Maandag t/m vrijdag van 00:00-06:00 uur - 144%
 • Maandag t/m vrijdag van 06:00-07:00 uur - 122%
 • Maandag t/m vrijdag van 07:00-20:00 uur - 100%
 • Maandag t/m vrijdag van 20:00-22:00 uur - 122%
 • Maandag t/m vrijdag van 22:00-23:59 uur - 144%
 • Zaterdag van 00:00-06:00 uur - 149%
 • Zaterdag van 06:00-08:00 uur - 138%
 • Zaterdag van 08:00-12:00 uur - 100%
 • Zaterdag van 12:00-20:00 uur - 138%
 • Zaterdag van 20:00-23:59 uur - 149%
 • Zondag van 00:00-23:59 uur - 160%
 • Feestdag van 00:00-23:59 uur - 160%
 • Feestavond van 18:00-23:59 uur - 160%

In de zorg wordt de ORT toegekend in de vorm van een verhoging van je brutoloon met een bepaald percentage. De hoogte van dit percentage en de werkdagen en werktijden waarop je deze ontvangt verschilt per CAO.
Voor de CAO Fokus Wonen is dit als volgt:

 • Maandag t/m vrijdag van 06:00-07:00 uur - 122%
 • Maandag t/m vrijdag van 20:00-22:00 uur - 122%
 • Maandag t/m vrijdag van 22:00-06:00 uur - 144%
 • Maandag t/m vrijdag van 07:00-20:00 uur - 100%
 • Zaterdag van 06:00-08:00 uur - 138%
 • Zaterdag van 08:00-22:00 uur - 130%
 • Zaterdag van 22:00-06:00 uur - 149%
 • Zondag van 00:00-23:59 uur - 160%
 • Feestdag van 00:00-23:59 uur - 160%

Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste- en Tweede Kerstdag, 1x per 5 jaar Bevrijdingsdag en de als zodaning door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen.

Loonbeslag

Wat vervelend voor je. Het komt voor dat een deurwaarder beslag legt op het loon. Na beslaglegging zijn wij verplicht een deel van het nettoloon in te houden en af te dragen aan de deurwaarder. De deurwaarder bepaalt hoeveel wij nog mogen uitbetalen aan jou, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ben je het niet eens met de hoogte hiervan of met de beslaglegging, dan adviseren wij je om contact op te nemen met het deurwaarderskantoor. Interfact Uitzendburo kan/mag dat helaas niet voor je doen. Zonder berichtgeving vanuit het deurwaarderskantoor zijn wij verplicht om na iedere betaling nettoloon af te dragen. Onder het nettoloon valt ook de uitbetaling van vakantiegeld en opgebouwde vakantie-uren/reserveringen.
De deurwaarder kan geen beslag leggen op je volledige inkomen. Hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van je inkomen dat je mag houden voor je vaste lasten en voor levensonderhoud. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd. Wat het bedrag is hangt onder andere af van je gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm voor jouw situatie. Dit is inclusief vakantiegeld.
Interfact Uitzendburo is er niet om te bemiddelen tussen jou en het deurwaarders kantoor. Wij zijn afhankelijk van de correspondentie die wij vanuit het deurwaarderskantoor ontvangen. Wij adviseren je daarom voor inhoudelijke vragen contact op te nemen met het deurwaarderskantoor. Voor de hoogte/stand van het loonbeslag kun je ons van maandag t/m vrijdag tussen 08:30uur en 17:30uur bellen op 020-6624700 en vragen naar de financiële administratie.
Nee, er mogen geen afwijkende afspraken gemaakt worden over het aflossen van de schuld(en) zonder akkoord van de deurwaarder. Interfact Uitzendburo bemiddeld hier niet in en wordt geïnformeerd door de deurwaarder.

Reiskostenvergoeding

Ja, in de de zorggerelateerde cao's staat beschreven dat de werknemer recht heeft op reiskosten op basis van een standaarddagvergoeding. Het bedrag van de standaarddagvergoeding is afhankelijk van de afstand woon-werk. De kilometervergoeding gaat uit van de werkelijk kortste reisafstand. De hoogte van de reiskosten wordt automatisch berekend op basis van de reisafstand van jouw woonadres naar de locatie.
Wanneer de werkelijke reisafstand van woonadres naar werkadres meer dan 10 kilometer bedraagt heb je recht op reiskostenvergoeding. Voor het bepalen van de reisafstand voor de kilometervergoeding maakt Interfact Uitzendburo gebruik van Google Maps. Hiermee kunnen wij de werkelijke reisafstand berekenen tussen twee adressen. Hierbij gaan wij uit van de kortste route.

In geval je met het openbaar vervoer reist ontvang je vergoeding 

 • van 0 - 10 kilometer - GEEN VERGOEDING
 • van 10 - 15 kilometer - €1,14 per dag
 • van 15 - 20 kilometer - €2,72 per dag
 • van 20 - 30 kilometer - €4,22 per dag
 • Meer dan 30 kilometer - €5,48 per dag

In geval je met de auto reist en de reisafstand van woon- naar werkadres is meer dan 10 kilometer enkele reis ontvang je €0,19 per kilometer.

Nee, parkeerkosten kunnen niet apart gedeclareerd worden. Sommige instellingen hebben een eigen parkeerterrein of eigen parkeerplaatsen, maar helaas kunnen wij geen garantie geven dat er een parkeerplaats beschikbaar is. Indien je met de auto reist en gebruik wil maken van een parkeerplaats/parkeerkaart kun je in sommige gevallen bij Interfact Uitzendburo een verzoek indienen. Wij gaan dan proberen om dit voor jou te regelen.

Tijdens de inschrijving verwerken wij in ons systeem of je met het openbaar vervoer of met eigen vervoer naar de afgesproken diensten reist. Wanneer dit anders is dan geregistreerd is, dien je dit aan de intercedenten door te geven. Dit wordt dan specifiek voor de afgesproken dienst aangepast. Hiervoor kun je contact opnemen met Interfact Uitzendburo.

Ziekte

Ben je ingepland, maar kun je niet werken omdat je ziek bent? Vervelend.

Hier lees je precies wat je moet doen;

 • Voordat je je ziekmeldt, stel jezelf de vraag of je echt niet in staat bent om te werken. Kun je een paracetamol nemen en proberen om te werken? Besef dat wanneer jij je ziekmeldt, jij als flexkracht al de vervaning bent van een vaste medewerker en dat jouw collega's rekenen op jouw aanwezigheid.
 • Als je echt niet in staat bent om te werken meld je je telefonisch ziek. Interfact Uitzendburo is 24-uur per dag bereikbaar op 020-6624700.
 • Ziekmelden kan alleen telefonisch, dus niet per e-mail/whatsapp/sms
 • Zodra je Interfact Uitzendburo hebt gesproken neem je zelf óók contact op met de instelling waar je ingepland staat.
 • Interfact Uitzendburo gaat op zoek naar vervanging en informeert ook de opdrachtgever.
 • Het is niet mogelijk om je met terugwerkende kracht ziek te melden.
Ben je weer beter en ben je weer beschikbaar?
 • Dat is fijn, dan meld je jezelf zo snel mogelijk beter via telefoonnummer 020-6624700
 • Je kunt nu weer nieuwe diensten afstemmen met de intercedenten.
Niet ziek, maar toch niet kunnen werken?
 • Het kan voorkomen, dat je op het allerlaatste moment niet kunt werken door een calamiteit, bijvoorbeeld omdat je kind ziek is en je voor hem/haar moet zorgen.
  Ook dan bel je met Interfact Uitzendburo en geef je door dat je niet kunt werken. Wel willen wij je hier vragen of je geprobeerd hebt om naar een andere oplossing te kijken (bijv. een andere ouder/verzorgen inschakelen).
Fijn dat je weer kunt werken. Meld jezelf dan zo snel mogelijk beter bij onze intercedenten op 020-6624700. Zo kun je weer snel aan het werk.
Ja, wanneer je jezelf ziek hebt gemeld, moet je thuisblijven zodat Interfact Uitzendburo contact met je kan zoeken. Dit kan in de vorm van een telefonische afspraak of een huisbezoek. Wij verzoeken je hiervoor thuis te blijven tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Alleen voor noodzakelijke medische hulp en behandelingen hoef je (uiteraard) niet thuis te blijven. Verblijf je tijdens ziekte op een ander adres dan jouw huisadres, dan vragen wij je om te bij ziekmelding telefonisch door te geven.
Wachtdagen zijn loonvrije dagen bij ziekte. Als je ziek wordt heb je gedurende 2 dagen recht op loon, waarvan 1 gecompenseerd wordt door een opslag op je loon. Dit wordt wachtdagcompensatie genoemd. Dit is een procentuele opslag op je bruto-uurloon en wordt bij iedere gewerkte dienst uitbetaald. De wachtdagcompensatie is bedoeld om het verlies van inkomen op te vangen als je ziek wordt en 2 wachtdagen hebt waarover geen loon wordt uitbetaald.

De ziektewet is een loondervingsverzekering tegen de financiële gevolgen van ziekte. Je kan een ziektewetuitkering krijgen van het UWV als:

 • de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte
 • je een oproepkracht of uitzendkracht/flexkracht bent die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling hebt
 • je een ww-uitkering hebt en al langer dan 13 weken ziek bent
 • je een zogenoemd fictief dienstverband hebt - je bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer
 • je ziek bent ten gevolge van de zwangerschap
 • je bent niet meer verzekerd voor de Ziektewet, maar binnen een maand na beïndigen van de verzekering ziek wordt
 • je ziek bent ten gevolge van orgaandonatie
 • je aan het werk bent met een no-riskpolis
 • je vrijwillig verzekzerd bent voor de Ziektewet
Duur ziektewetuitkering

De ziektewetuitkering krijg je voor zolang je ziek bent, met een maximum van 104 weken.

Zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever, hebben recht op een Ziektewetuitkering, met een maximum van 13 weken.

Hoogte uitkering 1e ziektejaar

In de ABU-cao voor uitzendkrachten staat dat de uitzendonderneming 70% van het dagloon die het UWV betaalt in het 1e ziektejaar moet aanvullen met 20%. In totaal ontvangt de flexkracht dan 90% (70% van het UWV en 20% van de uitzendonderneming).

Let op: er geldt een bovengrens, je kan als flexkracht nooit meer ontvangen dan het maximum dagloon.

Hoogte uitkering 2e ziektejaar

In de ABU-cao voor uitzendkrachten staat dat de uitzendonderneming 70% van het dagloon die het UWV betaalt in het 2e ziektejaar moet aanvullen met 10%. In totaal ontvang je als flexkracht dan 80% (70% van het UWV en 10% van de uitzendonderneming).

Let op: er geldt een bovengrens, je kan nooit meer ontvangen dan het maximum dagloon.

AOW-gerechtigde en ziek

Een AOW-gerechtigde heeft 13 weken recht op ziekengeld. Ook in de ABU-cao voor uitzendkrachten is dit geregeld.

Heb je als AOW-gerechtigde een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, dan ontvangt hij 70% van het uitkeringsdagloon  UWV en vult de uitzendonderneming aan met 20%/ In totaal ontvangt de AOW-gerechtigde dan 90% (70% van het UWV en 20% van de uitzendonderneming).

Maximumdagloon

Voor de berekening van de uitkeringshoogte is het maximumdagloon van toepassing. Het maximumdagloon wordt door de minister van SZW vastgesteld op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De uitkering gaat maximaal over dat bedrag. 

Voorbeeld: stel, als flexkracht verdien je €250,- per dag en in totaal wordt er 90% van het dagloon doorbetaald (1e ziektejaar). Dan ontvangt de flexkracht dus niet 90% van €250,- (= €225,-), maar 90% van €219,28 (= €197,35).

Vakantiegeld & reserveringen

Als flexkracht van Interfact Uitzendburo heb je recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:

 • de gewerkte dagen
 • vakantiedagen
 • feestdagen
 • dagen waarop je arbeidsongeschikt bent
 • compensatieuren
 • de uren waarover je bij het wegvallen uitzendarbeid (leegloop) recht hebt op loondoorbetaling.
Uitkeren vakantiebijslag
 • de vakantiebijslag wordt uitbetaald in de eerste week van juni.
 • wanneer je als flexkracht ten minste 7 aaneengesloten kalenderdagen op vakantie gaat kan je Interfact Uitzendburo verzoeken de opgebouwde vakantiebijslag uit te laten betalen
 • Op verzoek van jou kunnen wij overeenkomen dat de vakantiebijslag periodiek in geld wordt uitbetaald

Als flexkracht van Interfact Uitzendburo heb je recht op loondoorbetaling tijdens:

 • vakantie
 • feestdagen
 • kort verzuim
 • geboorteverlof
 • en bijzonder verlof
Uitzendovereenkomsten

Als flexkracht met een uitzendovereenkomst heb je alleen recht op loon voor de uren die je daadwerkelijk werkt. Deze ongelijkheid wordt zoveel mogelijk opgeheven door reserveringen. Je kunt op de loonstrook de hoogte van deze reserveringen per week terugvinden. 

Reserveringen voor flexkrachten

Al flexkrachten heb je recht op:

 • een reservering voor 25 vakantiedagen (10,87%)
 • een reservering voor 7 feestdagen (3,04%)
 • een reservering voor voor kort verzuim, geboorteverlof en bijzonder verlof (0,6%)
Berekening percentage vakantiedagen
 • berekening aantal werkbare dagen: 366 dagen minus 52 zaterdagen, minus 52 zondagen, minus 25 vakantiedagen, minus 7 feestdagen = 230 dagen
 • berekening percentage vakantiedagen: 25 vakantiedagen gedeeld door 230 werkbare dagen, maal 100 = 10,87%
Berekening percentage feestdagen
 • berekening aantal werkbare dagen: 366 dagen minus 52 zaterdagen, minus 52 zondagen, minus 25 vakantiedagen, minus 7 feestdagen = 230 dagen
 • berekening percentage feestdagen: 7 feestdagen gedeeld door 230 werkbare dagen, maal 100 = 3,04%
Onder algemeen erkende feestdagen vallen:
 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag
 • Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag
 • Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2020 is een lustrumjaar)
Hoogte reserveringen in Fase A en Fase B
 • In fase A worden reserveringen opgebouwd en getoond in geld
 • In fase B worden reserveringen opgebouwd en getoond in uren

Wanneer de uitzendovereenkomt met uitzendbeding niet eindigt, maar je hebt al 6 weken niet gewerkt, dan betaalt Interfact Uitzendburo de reserveringen direct uit.

Op jouw verzoek kan worden overeenkomen dat de volgende arbeidsvoorwaarden periodiek in geld worden uitbetaald in plaats hiervoor te reserveren:

 • Bovenwettelijke vakantiedagen
 • Kort verzuim/bijzonder verlof
 • feestdagen 

Om jouw opgebouwde vakantiegeld en/of reservering op te vragen én uit te laten betalen dien je telefonisch contact op te nemen met Interfact Uitzendburo.

Op woensdag wordt vakantiegeld en/of reserveringen overgemaakt. Het is dan woensdag eind van de dag of donderdag in de loop van de dag op je rekening bijgeschreven.

Let op: wanneer je een loonbeslag hebt en je hebt jouw vakantiegeld en/of reserveringen aangevraagd wordt hiermee eerst het loonbeslag afgedragen. Als er daarna nog loon overblijft wordt dit alsnog naar jouw rekening overgemaakt. Vakantiegeld en reserveringen valt onder het netto loon en moet verplicht door Interfact Uitzendburo worden afgedragen aan de deurwaarder indien er een loonbeslag is.

Pensioen

Als flexkracht van Interfact Uitzendburo heb je recht op pensioen nadat je 8 weken voor Interfact Uitzendburo te hebben gewerkt. Het pensioen is geregeld via StiPP.

De werknemer moet 21 jaar of ouder zijn (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de verjaardag van de werknemer valt).

Het pensioen is het maandelijkse inkomen dat je ontvangt wanneer je stopt met werken. In Nederland bestaat het totale pensioen uit drie delen;

 • de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Dit is een basisinkomen dat je krijgt van de overheid vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd. Het inkomen is gebasseerd om 70% van het minimumloon te ontvangen. Daarom is een aanvullende pensioenregeling een belangrijk onderdeel voor het inkomen later.
 • Pensioen bij verschillende pensioenfondsen. Als je werkt bouw je pensioen op. Het kan zijn dat je in de voorgaande jaren bij verschillende fondsen pensioen hebt opgebouwd. 
 • Pensioen dat je zelf regelt. Dit deel van het penioen bouw je zelf op. Dit kan door zelf geld te sparen, te beleggen of te investeren.

Voor meer informatie kun je kijken op je uitzendovereenkomst en op de website van StiPP pensioen.

Vanaf 1 januari 2004 is de pensioenregeling door de minister SZW verplicht gesteld voor de gehele branche van personeelsdiensten. De pensioen indeling wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte weken en is vanaf 21 jaar.

Voor flexkrachten vanaf 21 jaar en ouder zijn er 3 mogelijkheden:

 1. week 1 t/m 8: geen pensioenopbouw
 2. week 9 t/m 60: basisregeling
 3. week 61 en verder: Plusregeling

 

Werknemers gaan deelnemen aan de basisregeling als ze minimaal 8 weken werkzaam zijn geweest voor één werkgever; dat kan een uitzendonderneming, detacheringsbureau of payrollbedrijf zijn.

De werknemers moeten 21 jaar of ouder zijn (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin hun 21e verjaardag valt). Het is mogelijk om direct aan de Basisregeling deel te nemen zonder eerst de 8 weken gewerkt te hebben. Dit moet dan wel in de uitzendovereenkomst staan.

Pensioenpremie Basisregeling 

De pensioenpremie voor de Basisregeling bedraagt 2,6% over het pensioengevend loon en wordt door de werkgever betaald. Er geldt hier een maximum van €31,89.

De opbouw van het pensioenkapitaal, het bedrag dat voor de werknemer opzij wordt gezet, wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevende loon minus de franchise. 

Er wordt dus voor de Basisregeling door de werkgever over pensioengevend loon €2,6% betaald, terwijl er over de pensioengrondslag (pensioengevende loon minus de franchise) wordt ingelegd voor het pensioe voor de flexkracht.

Franchise Basisregeling

Franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. De franchise wordt vastgesteld per uur en bedraagt voor 2022 €7,13. Er is ook een maximum pensioengevend uurloon. Voor 2022 is dit €31,89 per uur. StiPP stelt dit maximum jaarlijks vast.

Boven dit uurloon bouwt de werknemer geen pensioenkapitaal op. Het bruto-uurlooon voor de basisregeling bestaat uit:

 • loon over normaal gewerkte uren
 • loon over de onregelmatige uren
 • loon dat tijdens ziekt werkelijk doorbetaald wordt door de werkgever
 • wachtdagcompensatie
 • opgebouwde of uitbetaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen en vakantiebijslag

Uit het pensioenkapitaal dat de werknemer opbouwt, ontvangt hij vanaf zijn AOW-gerechtigde leeftijd maandelijks het pensioen uitgekeerd. Hoeveel pensioenkapitaal de werknemer opbouwt, is afhankelijk van de pensioengrondslag. Hoeveel dit is, verschilt per persoon en is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen van het fonds. Ieder jaar krijgt de werknemer van StiPP een pensioenoverzicht. Hierop staat hoeveel pensioenkapitaal hij op dat moment heeft opgebouwd.

Voorbeeld:

Een flexkracht valt onder de basisregeling en het StiPP pensioen in 2022. Het bruto uurloon is €16,13. Er wordt over €16,13 premie afgedragen aan StiPP en er wordt €9,00 bruto premie opgebouwd. (berekening: bruto uurloon van €16,13 minus de franchise van €7,13 = €9,00 per uur).

Onderbrekingstermijn in de Basisregeling

Het recht om aan de Basisregeling deel te nemen blijft 52 weken bestaan. 

 • Als de werknemer binnen 52 weken weer gaat werken, gaat de werknemer door met de Basisregeling
 • Als de onderbreking langer is dan 52 weken, dan moet de werknemer eerst week 26 weken werken om weer deel te kunnen nemen aan de Basisregeling.

Met ingang van week 61 of wanneer de werknemer 52 weken aan de Basisregeling heeft deelgenomen, gaat de werknemer deelnemen aan de Plusregeling. Deze 52 weken hoeven niet aaneengesloten te zijn, want deze kunnen via één of meerdere uitzendondernemingen zijn opgebouwd. De Plusregeling is een pensioenstelsel op basis van beschikbare premie dat voorziet in de vorming van een pensioenkapitaal ten behoeve van de aankoop van een ouderdomspensioen of partnerpensioen met een nabestaandepensioen.

Pensioenpremie Plusregeling

De pensioenregeling van de Plusregeling bedraagt 12% over de pensioengrondslag en is voor 2/3 deel ten laste van de werkgever (8%) en voor 1/3 deel ten laste van de werknemer (4%).

Franchise Plusregeling 

De pensioengrondslag wordt op uurbasis vastgesteld door het bruto uurloon te verminderen met een uurfranchise. 

De franchise wordt vastgesteld per uur en bedraagt voor 2022 €7,13. Er is ook een maximum pensioengevend uurloon, voor 2022 is dit €31,89 per uur. StiPP stelt dit maximum jaarlijks vast. Boven dit uurloon bouwt de werknemer geen pensioenkapitaal op. Het bruto uurloon voor de plusregeling bestaat uit;

 • loon over normaal gewerkte uren
 • loon over deonregelmatige uren
 • loon dat tijdens ziekt werkelijk doorbetaald wordt door de werkgever
 • wachtdagcompensatie
 • opgebouwde of betaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen en vakantiebijslag.

Uit het pensioenkapitaal dat de werknemer pbouwt, ontvangt hij vanaf zijn AOW gerechtigde leeftijd maandelijks het pensioen. Hoe langer hij werkt, hoe meer pensioenkapitaal hij opbouwt. Hoeveel dit is, verschilt per persoon en is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen van het fonds. Hoeveel pensioenkapitaal een werknemer opbouwt is afhankelijk van zijn leeftijd en zijn pensioengrondslag. Per leeftijdscategorie heeft een werknemer een andere opbouw van zijn pensioenkapitaal. Hoe ouder een werknemer is, hoe hoger het opbouwpercentage. Ieder jaar krijgt de werknemer van StiPP een pensioenoverzicht. Hierop staat hoeveel pensioenkapitaal hij op dat moment heeft opgebouwd.

Voorbeeld: 

Wanneer een flexkracht onder de plusregeling valt van het StiPP pensioen in 2022 en een bruto uurloon heeft van €16,13 wordt er over een bedrag van €9,00 per uur premie afgedragen aan de StiPP. Ook wordt er nu over een bedrag van €9,00 premie opgebouwd door StiPP.
Berekening: bruto uurloon €16,13 minus Franchise van €7,13 = €9,00 bruto per uur.

Onderbrekingstermijn in de Plusregeling
 • Het recht om aan de plusregeling deel te nemen blijft 26 weken staan.
 • Als de werknemer stopt met werken, maar binnen 26 weken weer aan het werk gaat, dan gaat hij door met de plusregeling.
 • Als de onderbreking langer is dan 26 weken, maar korter dan 52 weken dan neemt de werknemer deel aan de Basisregeling.
 • Als de onderbreking langer is dan 52 weken, dan moet de werknemer eerst weer 26 weken werken om weer deel te kunnen nemen aan de Basisregeling.