Coaching

Interfact biedt zowel coaching van individuen als van teams aan.

Coachend leiderschap

Coachend leiderschap draagt bij aan het optimaal uitoefenen van uw medewerkers hun werkzaamheden. Coaching stimuleert namelijk persoonlijke en professionele groei.

Ook voor u als werkgever is het belangrijk om uw medewerkers optimaal te ondersteunen om zijn/haar werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen. Als uw medewerker op bepaalde punten steeds maar weer vastloopt in zijn professionele en/of persoonlijke leven kan individuele coaching veel voor uw medewerkers betekenen.
Een traject met individuele coaching is ook een goede manier om na het volgen van een training een extra verdiepingsslag te maken.

Coachen op persoonlijke drijfveren

Aan de slag met coachen op persoonlijke drijfveren? Gedrag kun je feitelijk waarnemen. Drijfveren niet. Als je iets in je gedrag verandert, los je slechts een klacht/probleem tijdelijk op. Doorbreek je iets in je overtuigingen, door inzicht in je drijfveren, dan doorbreek je hardnekkige patronen en los je daarmee blijvend vele problemen op. Je ontdekt waarom je doet zoals je doet.
Maar juist dat is niet eenvoudig, want door onze blinde vlekken zien we onszelf niet scherp. Met behulp van een van onze coaches kijken we door het gedrag heen en gaan we op zoek naar onbewuste drijfveren, op zoek naar de subjectieve beleving dus.

Wanneer we de drijfveren achterhaald hebben, is uw medewerker in staat om zijn talenten te benutten en zijn persoonlijke en professionele relaties te verbeteren.

Teamcoach? Aan de slag!

Een teamcoach wordt ingezet als teams vastlopen; bijvoorbeeld wanneer er binnen een team niet op een prettige manier wordt samengewerkt, wanneer de prestaties niet optimaal zijn of wanneer er interne of externe spanningen zijn.

Doel van de teamcoach is om met het gehele team inzicht te krijgen in de sterke kanten van ieder individu, de kracht van het team als geheel, wat het team belemmert in zijn opgaaf en wat oplossingsrichtingen zijn.
Bij team-coaching staat zowel het team centraal (de gezamenlijke visie; wat moeten wij bereiken als team) als de afzonderlijke individuen (de persoonlijke visie; wat is de rol in dit team en hoe kan ik mijn persoonlijke effectiviteit verhogen).

Geïnteresseerd? Neem contact op met Evelyn Geijteman, coach van Interfact.