Interfact Uitzendburo

Welkom bij Interfact Uitzendburo. Wij zijn  uitzendorganisatie voor zorg- en                        IF rechts
welzijnspersoneel.

Doordat wij onze dienstverlening specifiek op de Zorg en Welzijn richten, is het leveren van kwalitatief en betrouwbaar zorgpersoneel ons specialisme!
Heeft u in bepaalde periodes behoefte aan (extra) personeel?
Dan is Interfact Uitzendburo de beste optie!
Wij beschikken over een zorgvuldig in een 30 jaar opgebouwd representatief,kwalitatief goed en groot bestand aan direct inzetbare (flex)krachten.

Wij helpen u graag!

 


V A C A T U R E S – Z O R G & W E L Z I J N

Bent u op zoek naar een baan in de zorg?

Als kandidaat kunt u van ons verwachten dat wij met u meedenken en de mogelijkheden
onderzoeken die buiten de geëigende functies of organisaties liggen.

> Interesse?  Kijk hier voor ons volledig vacature overzicht…..


Flexwerker, wat houdt dat in..?

Een flexwerker is een werknemer zonder vast arbeidscontract en werkt meestal niet lang voor dezelfde  werk- of opdrachtgever. Daarnaast heeft een flexwerker vaak geen vast urenaantal afgesproken met de werkgever, in dit geval Interfact, waardoor hij/zij flexibel ingezet kan worden. Meer weten?

> Meer weten over Flexibel werken


 

Interfact heeft Hart voor de Zaak!

In actie voor Hartstichting


trots op onze referenties